Make your own free website on Tripod.com
 

SİSTEMATİĞİN ESASLARI

1. Anatomik karakterlerin bitki sistematiğinde kullanılması ne gibi avantajlar sağlamıştır. Açıklayınız.

2. Arazide toplanan bitkilere ait çiçeklerin sistematik önemini belirtiniz. Ayrıca çiçeklerin renk ve şekillerini kaybetmemesi için yapılması gereken işlemleri açıklayınız.

3. Bir flora için revizyon yapılırken gözönünde tutulması gereken noktalar nelerdir. Yazınız.

4. Bir bitki herbaryumuna teşhis için çok sayıda bitki geldiğini düşünelim. Bu bitkileri isimlendirme için yapılacak olan olan işlemleri yazınız. (İsimlendirme kurallarını dikkate alınız)

5. Mantarların herbaryumu nasıl yapılır. Renkli mantarların korunması nasıl sağlanır. Açıklayınız.

 

1. Polen morfolojisinin sistematik alanında kullanılması konusunda yazılan önemli eserleri belirtiniz. Ayrıca familya düzeyinde yapılan ayrımda Polenlerin önemini örnek vererek açıklayınız.

2. Taksonomi ne demektir. Amacı hakkında bilgi veriniz.

3. Taksonomik gruplarla ilişkisi yönünden kromozom sayılarının durumunu izah ediniz.

4. Cins ve Cinse bağlı alt birimlerin adlandırılmasında dikkat edilecek kurallar nelerdir. Bilgi veriniz.

5. Tip veya Tipus nedir. Tip çeşitlerini nelerdir. Açıklayınız.

 

1. Bitkileri sınıflandırmanın önemini yazınız.

2. Arazide toplanan bitkilere ait çiçeklerin sistematik önemini belirtiniz.

3. Binominal Nomenclatür (Ikili adlandırma) sistemi niçin önemlidir. Örnek vererek açıklayınız.

4. Sistematikte kullanılan tür üstü kategorileri ekleri ile beraber yazınız.

5. Palinolojinin (Polen Bilimi) sistematikte kullanılması ne gibi yararlar sağlamıştır. Açıklayınız.

 

1. Bitki Sistematiğinin geçirdiği evrelerden 3. Devir (Linnaeus Devri )’in en önemli özelliği nedir. Açıklayınız.

2. Biylojik türün tanımını yapınız, Biyolojik Türün alt birimlerini de açıklayınız.

3. Herbaryum örneklerinde iyi görülemediği için ihmal edilen morfolojik karakterler hakkında bilgi veriniz.

4. Sistematikte kullanılan tür üstü kategorileri örnek vererek yazınız.

5. Palinolojinin (Polen Bilimi) sistematikte kullanılması ne gibi yararlar sağlamıştır. Örnek vererek açıklayınız.

 

1. Bitki Sistematiğinin geçirdiği evrelerden 2. Devir (Linnaeus Devri )’inin önemli özellikleri nelerdir. Açıklayınız.

2. Türaltı kategorileri yazarak kısaca açıklayınız.

3. Bitki taksonomisinde kullanılan önemli karakterler nelerdir. Sizce en önemli  olanını ve nedenini açıklayınız.

4. Taksonomide bazen canlı grubunun sistematik kategorideki yerinin değişmesi gerekmektedir. Bu durumda nasıl bir yol takip edilir. Ve yeni adlandırma nasıl yapılır.

5. Aşağıda belirtilen Latince bitki isimlerini yorumlayınız.

            -Minuartia L. subgen. Spergella (Fenzl) McNeil

            -Medicago polymorpha L. var. vulgaris (Benth.) Shinners

            -Vicia cypria Kotschy ex Unger et Kotschy

            -Gypsophila L. sect. Ensifolis Bark.

 

 

1. Bitki Sistematiğinin tanımını yaparak amaçlarını yazınız.

2. Tip nedir. Tip çeşitlerini açıklayınız.

3. Anatomik karakterlerin Sistematikte kullanılışını anlatınız.

4. Arazi çalışmaları esnasında alınması gerekli olan notları yazınız

5. Deniz yosunlarının herbaryumunu nasıl yaparsınız. Açıklayınız.

 

1.      Sistematiğin tarihi gelişme sürecinde 4. Dönem olan Filogeni üzerine kurulan sistemler hakkında bilgi veriniz.

2.      Tür ve türe bağlı alt birimlerin isimlendirilmesini örneklerle açıklayınız.

3.      Fitokimyasal karakterlerin Bitki sistematiğinde kullanılması ne gibi avantajlar sağlamıştır. Belirtilen karakterlerin pratikte kullanılmasının ne gibi mahzurları olabilir. Ayrıntılı olarak belirtiniz.

4.      Herbaryuma konan bitki veya hayvan örneklerini zararlılardan korumak için uygulanan yöntemleri yazınız. Bunlardan karbon sülfürle zehirleme hakkında bilgi veriniz.

5.      Sukkulent ve Dikenli Bitkilerin Herbaryumu nasıl yapılır. Açıklayınız.

6.       Tipe bağlı tür, Klan, Kozmopolit tür, Monografi, Takson, Tipifikasyon, Topotip, Polizomi, Herbaryum, Altimetre terimlerini açıklayınız.

 

 

1.      Sistematiğin tarihi gelişme sürecinde 4. Dönem olan Filogeni üzerine kurulan sistemler hakkında bilgi veriniz.

2.      Cins ve Cinse bağlı alt birimlerin isimlendirilmesini örneklerle açıklayınız.

3.      Sitolojik karakterlerin bitki sistematiğinde kullanılması ne gibi avantajlar sağlamıştır. Belirtilen karakterlerin pratikte kullanılmasının ne gibi mahzurları olabilir. Belirtiniz.  (Ayrıntılı olarak yazınız).

4.      Herbaryuma konan bitki veya hayvan örneklerini zararlılardan korumak için uygulanan yöntemleri yazınız. Bunlardan  Kısa Dalga Şoku’nu  açıklayınız. (15p)

5.      Likenlerin herbaryumu nasıl yapılır. Açıklayınız.

6.       Tipe bağlı tür, Klan, Kozmopolit tür, Monografi, Takson, Tipifikasyon, Topotip, Polizomi, Herbaryum, Altimetre terimlerini açıklayınız.

Ana Sayfa